دسترسی سریع

بین الملل

بانکداری بر اساس تراکنش های ایمن

Banking on safe transactions

استاندارد شماره حساب های بین المللی (IBAN) اخیرا به روز رسانی شد.

در گذشته، مدت ها طول می کشید تا پول ارسالی از خارج از کشور به دست شما برسد و گاهی اوقات هرگز نمی رسید! شماره حساب بین المللی (IBAN) راهکار مورد توافق و جهانی برای شناسایی حساب های بانکی در حدود صد کشور و قلمرو ملی است و امکان انجام تراکنش های سریع و ایمن را در سراسر جهان فراهم می کند. IBAN ابزار سودمندی است که بهره گیری از آن به لطف وجود استاندارد دو قسمتی ایزو، ISO 16316، امکان یافته است.

استاندارد ISO 13616-1، خدمات مالی شماره حساب بانکی بین المللی (IBAN) بخش اول: ساختار IBAN، المان های پردازش داده هنگام تبادل اطلاعات بین المللی را تعیین می کند. این استاندارد به زودی با استاندارد بعدی ISO 13616-2، خدمات مالی شماره حساب بانکی بین المللی (IBAN) بخش دوم: نقش و مسئولیت های کارشناس ثبت نام، که رویه های ثبت فرمت های IBAN و المان های آن ها را ارائه می دهد، تکمیل خواهد شد.

این استاندارد که اولین بار در سال 1997 تدوین شد، روشی برای ایجاد کدهای سازگار با سیستم های فعلی بانک ها ارائه داده و مانع ایجاد سردرگمی هنگام انجام تراکنش های بین المللی می شود.

استاندارد ISO 13616 روشی ارائه می دهد که سیستم های فعلی نیازمند کمترین تغییر باشند و ساختاربندی داده ها، پردازش خودکار اطلاعات تهیه شده را ترویج کند. در صورت بهره گیری از این روش، با کاهش نیاز به مداخله انسان در پردازش داده ها در زمان صرفه جویی شده و دقت و اطمینان بهبود خواهد یافت.

هنگام تدوین ISO 13616، کمیته فنی این استاندارد دریافت که یک روش جهانی و واحد برای شناسایی حساب و رابطه بانکی مشتریان موسسات مالی عملی نبوده و پر هزینه خواهد بود. لذا استاندارد دو بخشی ISO 13616، این واقعیت را که ممکن است موسسات مالی مایل به بهره گیری از روش های شناسایی ملی خود باشند، مد نظر قرار می دهد.

آقای Paul Janssens، مدیر برنامه در  SWIFTو مسئول ثبت نام IBAN، اظهار می دارد: در این عصر دیجیتال و پرداخت های سریع، استاندارد IBAN ایزو با بهبود دقت شماره حساب های بانکی و فراهم سازی امکان تایید و انجام خودکار پردازش، نقش اساسی ایفا می کند.

استانداردهای ISO13616-1 و ISO 13616-2 توسط کمیته فنی ISO/TC 68، خدمات مالی، کمیته فرعی SC8، اطلاعات مرجع برای خدمات مالی، تدوین شده اند که مسئولیت دبیرخانه آن به عهده کشور سوییس است.

منبع: سایت ایزو

مترجم: میلاد صادق نژادی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

 
امتیاز دهی