دوشنبه 5 اسفند 1398   11:12:13
بيشتر
1398/11/23 چهارشنبه

استاندارد ویژگی ها و روش های آزمون تایر تجدیدنظر شددر چهل و نهمین اجلاسیه کمیته ملی صنایع پلیمر، تجدیدنظر سوم پیش نویس استاندارد ملی با عنوان "تایر رادیال وانتی، اتوبوسی، بارکش و یدک کش  ویژگی ها و روش های آزمون" به تصویب رسید.

به گزارش دفتر تدوین استانداردهای ملی، هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها و روش های آزمون تایرهای رادیال وانتی، اتوبوسی، بارکش و یدک کش است. این استاندارد برای تایرهای وانتی 12 لایه و بالاتر کاربرد دارد.
 
امتیاز دهی