1116

 

 

تعيين روي دوم كاغذ و مقوا

 

 

 

چاپ سوم


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.


 

تهيه كننده

كميسيون استاندارد

چوب و كاغذ

 

رئيس

مشاور خارجي مؤسسه استاندارد

 

هولتي – تورگيم

 

اعضاء

كارشناس شركت نكا چوب

مهندس جنگل‏داري

صلح جو - محمود

 

دبير

كارشناس مؤسسه استاندارد

مهندس شيمي

آل يعقوب - سيد عبداله


فهرست مطالب

 

استاندارد تعيين روي دوم (Wire Side) كاغذ و مقوا

هدف

دامنه كاربرد

تعريف

روش آزمايش


 

 

بسمه تعالي

پيشگفتار

 استاندارد تعيين روي دوم كاغذ و مقوا كه بوسيله كميسيون فني استاندارد چوب و فرآورده‏هاي آن زير نظر كميته ملي استاندارد چوب و كاغذ و بسته بندي و تحت نظارت شوراي عالي استاندارد در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين گرديده است به استناد ماده يك (( قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 24 آذر 1349)) به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

 براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

 در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي‏المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر همآهنگي و همگامي ايجاد شود .

 بنابراين با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم , استاندارد حاضر با استفاده از منابع زير تهيه گرديد :

 استاندارد اسكانديناويا شماره پ ـ 64: 10

 

 

  استاندارد تعيين روي دوم (Wire Side) كاغذ و مقوا

  1 ـ هدف

 هدف از تهيه اين استاندارد تشخيص دادن روي دوم كاغذ و مقوا از روي بالا (Top side) مي‏باشد .

  2 ـ دامنه كاربرد

 اين استاندارد شامل  روش تعيين روي دوم كاغذ كليه كاغذها و مقواهاي ساخت ايران و همچنين كاغذ و مقواهائي كه وارد كشور مي‏شود مي‏باشد .  كاغذهاي قشر زده يا كاغذ و مقوائي كه در سطح آنها كار اضافي انجام شده و همچنين كاغذ و مقواي از نوع عالي ( تهيه شده از باقيمانده كارخانجات پارچه ) و ديگر انواع مخصوص كه به طريقه‏هاي غيرمعمولي ساخته شده‏اند شامل اين استاندارد نمي‏باشد .

  3 ـ تعريف

 روي دوم عبارتست از آن روي كاغذ است كه در موقع ساخت با توري ماشين كاغذ سازي در تماس مستقيم بوده است روي ديگر بنام روي بالا مي‏باشد .

  4 ـ روش آزمايش

 4-1- روي دوم كاغذ را با بكار گرفتن يك يا چند آزمايش زير پيدا كنيد يك تكه كاغذ مورد آزمايش را تا كنيد و صافي آنرا مقايسه كنيد ( توصيه مي‏شود كه اين آزمايش در روي كاغذهائي انجام شود كه روي اول و دوم آنها مشخص مي‏باشد )

 باند ماشين كاغذ سازي كه از پارچه خشن يا توري سيمي تهيه شده است معمولا پشت كاغذ اثري بجا مي‏گذارد كه اكثرا مي‏توان بوسيله آن روي دوم كاغذ را شناخت اگر تكه كاغذ كاربن را روي كاغذ مورد آزمايش بمالند لكه‏هاي برجسته در سطح كاغذ سياه مي‏شوند و اثر باند ماشين بيشتر مشخص مي‏گردد .  در موقع انجام اين آزمايش بايد كاغذ در روي تكيه گاه صافي مانند سطح شيشه‏اي قرار گيرد .  در هر روي كاغذ دو فضا برابر 3*1 سانتيمتر را سياه كنيد بطوريكه درازاي يكي از آنها در جهت موازي با حركت باند ماشين كاغذ سازي باشد و درازاي ديگري در جهت عمود بر آن .

 براي مشاهده كاغذ بايد آنرا بطور افقي قرار داده و اشعه نور را با زاويه 45, درجه به سطح آن بتابانيم و زاويه ديد نيز بايد 45 درجه باشد .

 مشاهده سطح كاغذ در زير ميكروسكوپ نيز گاهي به تشخيص روي دوم آن كمك مي‏كند .

 آزمايش 2 ـ قطعه مورد آزمايش را در آب يا محلول سود غوطه‏ور كنيد .  آب اضافي آنرا بگيريد ( بخشكانيد .)  چند دقيقه صبر كنيد و پس از آن هر دوروي كاغذ را آزمايش نمائيد . اين عمل سطح كاغذ را به صورت اوليه‏اش برمي‏گرداند ( يعني به حالتي كه بلافاصله پس از بيرون آمدن از ماشين داشت ) سطح كاغذ را در زير ميكروسكوپ با نور كم ملاحظه كنيد .

 آزمايش 3 ـ درازاي كاغذ ( جهت حركت باند ماشين ) را طبق متد مندرج در Pg - Scan تعيين نمائيد .  بعد كاغذ را طوري در يك دست بگيريد كه درازاي آن در جهت ديد و سطح آن كاملا افقي باشد .  با دست ديگر كاغذ را طوري به طرف بالا بكشيد كه اول در جهت درازا پاره شود .  دست خود را طوري حركت دهيد كه نمونه گاه گاهي نيز در جهت پهنا پاره شود .  حالا كاغذ را برگردانيد و عين اين آزمايش را با طرف ديگر كاغذ انجام دهيد و زائده‏هاي دو طرف را با هم مقايسه كنيد .  روي دوم كاغذ معمولا بيشتر پرپر ( ريش ريش ) مي‏شود .

 آزمايش 4 ـ يك خط مستقيم به طول حداقل 7 سانتيمتر در روي نمونه بكشيد سپس يك دايره به قطر تقريبأ 5 سانتيمتر از كاغذ ببريد بطوريكه خط رسم شده در محل قطر آن قرار گيرد ( دايره را بدو نيم تقسيم كنيد .)

 اينك نمونه را در يك اتوو در حرارت 100 درجه سانتيگراد يا در دسيكاتور ( در روي كلرور كلسيم ) قرار دهيد .  هر دو طرف كاغذ بايد در شرايط مساوي خشك شوند و نمونه بايد طوري قرار گيرد كه بتواند بدون مانع پيچ بخورد ( حلقه بشود .)  هرگونه پيچ خوردن در اثر خشك شدن معمولا در جهت روي دوم كاغذ خواهد بود و محور پيچ ( حلقه ) معمولا موازي يا تقريبأ موازي جهت حركت باند ماشين مي‏باشد .

 

 

 

 

 

 


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

1116

 

 

Wire side of paper and paper board

 

 

 

3rd Edition