3864

 

 

ويژگيهاي عايق رطوبتي پيش ساخته قيري براي پي "عايق پي"

 

 

 

چاپ اول


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.

 


 

كميسيون استاندارد عايق‏هاي پيش ساخته ساختمان

 

رئيس

عضو هيئت علمي دانشگاه امير كبير

 

ناز دست -دكتر حسين

 

اعضاء

دانشگاه صنعتي شريف

 

پاك سرشت -دكتر سعيد

شركت جليس ( پيروزگام )

 

پيروز -غلامحسن

شركت پشم شيشه ايران

 

حيدري عراقي -مهندس محمد

دانشگاه صنعتي امير كبير

 

دبير –دكتر بهرام

دانشگاه تربيت معلم

 

رضوي -دكتر محمد حسين

دانشگاه صنعتي امير كبير

 

غفاريان -دكتر رضا

شركت جليس ( پيروزگام )

 

مكاري -مهندس داود

سازمان حفاظت از محيط زيست

 

قدوسي -مهندس فريدون

 

دبير

موسسه استاندارد  و تحقيقات صنعتي ايران

 

روشن -مهندس جهانگير


فهرست مطالب

 

ويژگي‏هاي عايق‏هاي رطوبتي پيش ساخته قيري براي پي ساختمان عايق پي

هدف و دامنه كاربرد

نماد گذاري

اجزاي تشكيل دهنده

ويژگيهاي ظاهري

روش نمونه‏گيري

ويژگيهاي فيزيكي


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

 استاندارد ويژگيهاي عايق رطوبتي پيش ساخته قيري براي پي " عايق پي " كه بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در چهل و يكمين كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني مورخ 74/10/23 مورد تاييد قرار گرفته, اينك باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .

 در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :

 

DIN 52130-1985

 ويژگي‏هاي عايق‏هاي رطوبتي پيش ساخته قيري براي پي ساختمان "عايق پي"

 1- هدف و دامنه كاربرد

 هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي عايق رطوبتي پيش ساخته‏اي است كه در آن از قير بعنوان آغشته كننده استفاده شده است و در پي ساختمان بكار مي‏رود .

 2- نماد گذاري

 نمادگذاري اين عايق بر اساس نوع لائي مورد استفاده در آن مي‏باشد ولي بهرحال نماد ( ع ر ) به مفهوم عايق رطوبتي پيش ساخته است . مثلا عايق رطوبتي بالائي از جنس فلت الياف شيشه بصورت زير نشان داده مي‏شود :

 استاندارد ملي 3864 - ( ع ر ) - تي

 و يا عايق رطوبتي بالائي از جنس فلت الياف پلي استر بصورت زير نمايش داده مي‏شود : استاندارد ملي 3864 - ( ع ر ) - پ 1

 3- اجزاي تشكيل دهنده

 1-3) لائي - انواع لائي‏هاي زير مي‏تواند در اين عايق مورد استفاده قرار گيرد .

 الف - گوني ( گ ) با وزن حداقل 300 گرم در متر مربع و تعداد تار و پود 45 عدد در يكصد ميلي متر و با مشخصات مندرج در استاندارد 3871

 ب - فلت الياف شيشه ( تي ) با مشخصات مندرج در استاندارد 3891

 ج - فلت الياف پلي استر با مشخصات مندرج در استاندارد 3880

 د - منسوج نبافته پلي استر مطابق با استاندارد 3889 و همراه با فلت الياف شيشه مطابق با استاندارد 3891

 2-3) ماده آغشته كننده لائي - ماده آغشته كننده هر يك از لائي‏ها مي‏تواند قير و يا مخلوطي از قير و افزودنيهاي اصلاح كننده باشد . مشخصات قير مي‏بايست طبق جدول شماره 2 استاندارد ملي 2952 باشد .

 4- ويژگيهاي ظاهري

 1-4) سطح روئين عايق رطوبتي بايد بمنظور جلوگيري از چسبندگي داخل رول از مواد زير دانه معدني مثل پودر تالك و يا ميكا پوشيده شود .

 2-4) سطح روئين عايق رطوبتي ميباست يكنواخت و عاري از هر گونه ترك خوردگي و چين چروك باشد .

 3-4) سطح زيرين عايق رطوبتي بايد با فيلم پلاستيكي و يا مواد ريزدانه معدني مثل پودر تالك و يا ميكا پوشيده شود . در صورت استفاده از فيلم پلاستيكي مي‏بايست حداقل كل سطح زيرين توسط فيلم پلاستيكي پوشش داده شود.

 4-4) عايق رطوبتي بايد بدون عيب و نقص قابل رويت , و لبه‏هاي آن يكنواخت و سالم باشد .

 5-4) تمامي قسمتهاي لائي عايق رطوبتي بايد از ماده آغشته كننده اشباع شده باشد .

 6-4) محصول توليد شده بايد بصورت رول بسته بندي شود . هر رول نبايد بيش از دو قطعه باشد . تعداد رولهاي دو قطعه‏اي نبايد از 3 درصد رولها تجاوز نمايد .

 7-4) رول‏ها بايد محكم پيچيده شده باشند و نوار چسب بعرض 5 سانتي متر حداقل 1/2 محيط را در بر گرفته و حداقل در 2 رديف چسبانيده شود .

 8-4) روي هر رول بايد بر چسب مشخصات , شامل نوع محصول , تاريخ ساخت و حد تاريخ مصرف , علامت عمودي نگهداريد , نام و علامت توليد كننده قيد شود .

 9-4) رول‏ها بايد بصورت عمودي در انبار سرپوشيده نگهداري شود . كف انبار بايد صاف و دماي آن بين 5 تا 35 درجه سانتي گراد باشد .

 10-4) در فضاي باز عايق رطوبتي بايد بهمراه روكش پلاستيكي رنگي و روي پالت نگهداري شود .

 5- روش نمونه‏گيري

 براي نمونه برداري از توده عايق رطوبتي از جدول زير استفاده شود :

2 رول

 تا 250 رول

3 رول

 از 251 رول تا 500 رول

4 رول

 از 501 رول تا 1000 رول

 5 رول

 بالاتر از 1000 رول

 6- ويژگيهاي فيزيكي

 1-6) نفوذ پذيري آب - هنگاميكه عايق رطوبتي تحت فشار هيدروليك 1 بار (10) بمدت 24 ساعت قرار مي‏گيرد نبايد هيچگونه نشتي مشاهده شود . روش آزمايش طبق استاندارد ملي 3886

 2-6) ميزان انعطاف پذيري در سرما - هنگاميكه عايق رطوبتي تحت آزمون خمش در سرما و دماي صفر درجه سانتي گراد قرار مي‏گيرد نبايد بشكند .

 روش آزمايش طبق استاندارد ملي 3886

 3-6) پايداري در برابر حرارت - هنگاميكه عايق رطوبتي تحت آزمون حرارتي و در دماي 70 درجه سانتي گراد و بمدت 2 ساعت قرار مي‏گيرد نبايد هيچگونه تغيير شكل و تغيير ابعاد از خود نشان دهد . روش آزمايش طبق استاندارد ملي 3886

 4-6) حداكثر نيروي كششي و ميزان افزايش طول در آن

 حداكثر نيروي كشش و ميزان افزايش طول مي‏بايست از جدول زير متابعت نمايد. روش آزمايش طبق استاندارد ملي 3886

 

 


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

3864

 

 

SPECIFICATIONS OF PREMADE BITUMEN ROOFING FELT

 

 

 

First Edition