4351

 

 

اصطلاحات و تعاريف انواع خودروهاي جاده‌اي

 

 

 

چاپ اول


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه‏اي و صدور گواهينامه‏هاي لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

 


 

كميسيون تدوين استاندارد اصطلاحات و تعاريف انواع خودروهاي جاده‌اي

 

رئيس

شركت ملي فولاد ايران

 فوق ليسانس مهندسي مواد

توفيقي – منوچهر

 

اعضاء

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير

 دكتراي مكانيك

شاكري – محمود

شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران

 فوق ليسانس صنايع

رحيميان – فريدون

گروه صنعتي خاور

 مهندسي مكانيك

مجتهد – حميد

وزارت صنايع

 مهندسي مكانيك

محسن‏پور – سعداله

وزارت صنايع

 مهندسي مكانيك

منصور – داريوش

رئيس هيئت مديره شركت بهبود كيفيت صنايع سنگين تهران

 فوق ليسانس مكانيك

رضاخانيان – ناصر

شركت سايپا

 مهندسي مكانيك

گلشني – محمود

گروه صنعتي خاور

 مهندسي مكانيك

ايزددوستدار – فريماه

شركت سايپا

 مهندسي مكانيك

رئيس دانائي – يوسف

 

دبير

شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران

 مهندسي مكانيك

شيرگو – يوسف


فهرست مطالب

 

اصطلاحات و تعاريف انواع خودروهاي جاده‏اي

هدف

دامنه كاربرد

تعاريف

نقطه مرجع صندلي (R)


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

 استاندارد اصطلاحات و تعاريف انواع خودروهاي جاده‏اي بوسيله كميسون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در يكصد و دوازدهمين اجلاسيه كميته ملي استاندارد مكانيك و فلزشناسي مورخ 76/5/4 مورد تائيد قرار گرفته و اينك به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه واقع خواهد شد . بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

 در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرائط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازمه اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است .

1- ISO 3833 –1977.12.10 Road vehicles - Types -Terms and definitions

 

  اصطلاحات و تعاريف انواع خودروهاي جاده‏اي

  1 ـ هدف

 هدف از تدوين اين استاندارد ارائه اصطلاحات و واژه‏هاي مربوطه به بعضي از انواع خودروهاي جاده‏اي 1 مي‏باشد كه بر طبق طرح و خصوصيات فني معيني طراحي شده‏اند .

  2 ـ دامنه كاربرد

 اين استاندارد دربرگيرنده خودروهائي مي‏باشد كه جهت حركت در جاده‏ها طراحي شده‏اند , مانند خودروهاي موتوري , خودروهاي غيرموتوري ( خودروهاي كشيده شونده )، خودروهاي مركب , موتورسيكلت و موتورگازي

 اين استاندارد خودروها و ماشين‏آلات مورد استفاده در راهسازي , ساختمان , كشاورزي , معدن و نظاير آنرا در برنمي‏گيرد .

  3 ـ تعاريف

 3-1- خودروي موتوري 2

 عبارتست از هر خودروي جاده‏اي كه نيروي محركه آن توسط موتور تامين مي‏شود و داراي چهارچرخ 3 يا بيشتر بوده و بر روي ريل حركت نمي‏كند و معمولا به منظورهاي زير مورد استفاده قرار مي‏گيرد :

 ـ حمل مسافر , بار و يا هر دو

 ـ خودروي يدك‏كش كه براي حمل مسافر , بار و يا هر دو بكار مي‏رود .

 ـ خدمات ويژه

 اين واژه , خودروهاي زير را نيز شامل مي‏گردد .

 الف ) خودروهائي كه به هدايت كننده الكتريكي متصل مي‏شوند ,

 مانند اتوبوس برقي

 ب ) خودروهاي سه چرخ كه وزن آنها بيشتر از 400 كيلوگرم 4 مي‏باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

نقطه مرجع صندلي (R) 5

نقطه مرجع صندلي (R) نقطه مرجع نشستن مي باشد و در طراحي صندلي توسط سازنده ، اين نقطه به گونه اي در نظر گرفته ميشود كه محل تقاطع محور تنه وران جهت نشستن ( نقطه H) برروي آن منطبق گردد .

براي بررسي موقعيت نقطه H ميتوان به استاندارد ملي ايران به شماره . . .  مراجعه نمود.

بايد موقعيت دو نقطه H و R نسبت به هم كنترل شود . نقطه H در محدوده يك مستطيل با ابعاد 30 ميلي متر و 20 ميلي متر به ترتيب در جهت افقي و قائم واقع گرديده است كه محل تقاطع قطرهاي آن نقطه R ميباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- منظور از جاده , راههاي درون شهري و برون شهري مي‏باشد .

2-Motor vehicle

3- بعضي از خودروهاي سه چرخ كه در بند ب تعريف شده‏اند نيز خودروي موتوري ناميده مي‏شوند .

4- خودروهاي موتوري كه داراي دو يا سه چرخ بوده و وزن آنها مساوي و يا كمتر از 400 كيلوگرم مي‏باشد , موتور سيكلت ناميده مي‏شوند .


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

4351

 

 

ROAD VEHICLES - TYPES - TERMS AND DEFINITIONS

 

 

 

First Edition