پنجشنبه 16 مرداد 1399   23:20:14
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی ، آرایشی بهداشتی و حلال
نام و نام خانوادگی: 
سمت: 
محل کار : 
تلفن محل کار: 
سوابق تحصیلی: 
سوابق اجرایی: 
مقالات منتشر شده: 
سخنرانی در کنفرانس :
زمینه تخصصی  : 
آدرس الکترونیکی :