پنجشنبه 16 مرداد 1399   23:48:33
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد معيار مصرف انرژي و محيط زيست
نام و نام خانوادگی: پریچهر غزلباش
سمت: مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست
محل کار : کرج-میدان استاندارد-سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار:
سوابق تحصیلی: لیسانس فیزیک
سوابق اجرایی:
  • 15 سال -کارشناس از سال 1370 تا 1378 
  • رئیس گروه تحقیقات صنایع حرارتی و برودتی از سال 1378 تا 1380 
  • معاون مدیر کل مکانیک و فلز شناسی از سال 1380 تا 1385/8/7  
  • سرپرست  گروه پژوهشی مکانیک و فلز شناسی از 1385/8/7
مقالات منتشر شده:
مقالات چاپ شده در مجله استاندارد و مجله برودت شامل  1-درباره خورشید بیشتر بدانیم 2- استاندارد و سلامت کودکان 3- طیف نور اجرام سماوی 4- سیستم سرمایش جذبی انتخاب مناسب برای امروز و فردا
مقالات ارائه شده در مجامع بین المللی  شامل
 -Substituting Traditional Cooling Pads For Evaporative Cooler With Recyclable Environmental Friendly Materials 
- Energy Efficiency Standards Conservation Potentials and Labeling of Residential Evaporative Air-Coolers in Iran             
سخنرانی در کنفرانس :
1- سخنرانی در سمینار علمی اهمیت ایمنی و استاندارد  در صنایع فلزی
2-در سمینار علمی در رابطه با کولرهای گازی
3- در همایش استانی جنبه های کاربردی فیزیک در توسع صنعت
4- در دومین همایش دبیرخانه فیزیک
5- در همایش مصرف انرژی در فرآیندهای تولید کارخانجات شیشه
زمینه تخصصی  :
آدرس الکترونیکی :