جمعه 17 مرداد 1399   00:01:50
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


مرکز ملی تایید صلاحیت
نام و نام خانوادگی: علی رضا خاکی فیروز
سمت: رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
محل کار : تهران – میدان ولی عصر – کوجه شهید شهامتی- مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تلفن محل کار: 88897934
سوابق تحصیلی: دکتری تخصصی
سوابق اجرایی:
رئیس گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی
رئیس پژوهشگاه استاندارد
رئیس پژوهشکده سیستم های مدیریت و کیفیت بازرسی
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
مقالات منتشر شده: تعداد 25 مقاله بین المللی و ملی
سخنرانی در کنفرانس : سخنرانی های متعدد در کنفرانس ها و دیگر نشست های علمی
زمینه تخصصی  : صنایع سلولزی و بسته بندی، تایید صلاحیت، سیستم های مدیریت کیفت، ارزیابی انطباق
آدرس الکترونیکی : khakifirooz@isiri.org.ir