امكانات صفحه
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

دسترسی سریع

پیام رییس سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت گرامیداشت مقام معلم 

معلم کلاس اولم کو تا به او بگویم.....خوب من... هرچه دارم...ازتودارم....ممکن است تودراسمان ها باشی و من در تمنای دیدارت همچنان منتظر.... هرجاهستی بدان... چراغ ذهنی را که روشن کردی همچنان در راه تحقق آرمان هایت روشن است....
معلم ها با اینکه روشنگر نور بر جهان هستی هستند، بی ادعاترین افراد برکره خاکی اند که خودشان راوقف پیروزی برظلمت کرده اند
شاید در عالم دیگر ...تنها کسانی در جایگاه والا و بالا نشسته اند که شاگردانشان درصف اندیشمندان حضور دارند.
روز معلم گرامی باد

نیره پیروزبخت

 
امتیاز دهی