دسترسی سریع

استاندارد تاسیسات پسماندسوز خطر ناشی از آلاینده ها را کاهش می دهد

در دویست و هفتاد و پنجمین اجلاسیه کمیته ملی محیط زیست، استاندارد ملی "تاسیسات پسماندسوز- قسمت 1 :ویژگی ها " به تصویب رسید .
آزیتا خضرایی، مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی، هدف از تدوین این استاندارد را تعیین ویژگی هاي تاسیسات پسماندسوز اعلام کرد که براي سوزاندن انواع پسماندها مورد استفاده قرار می گیرد. 
وی افزود: عملکرد این تاسیسات، باعث جلوگیري یا محدودسازي تاثیرات منفی آلاینده هاي حاصل از سوزاندن پسماندها و انتشار آن ها در هوا، خاك، آب هاي سطحی و زیر زمینی می شود.
خضرایی با بیان اینکه این استاندارد براي تاسیسات پسماندسوز و پسماندسوزهاي ترکیبی کاربرد دارد اظهار داشت: در نتیجه رعایت این استاندارد، خطرات ناشی از آلاینده ها براي سلامت انسان و محیط زیست به کمترین میزان کاهش می یابد.
نسخه این استاندارد به زودی برای بهره برداری کاربران بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.isiri.gov.ir  قرار می‌گیرد.

 
امتیاز دهی