دسترسی سریع

110 استاندارد ملی در زمینه پنل های خورشیدی تدوین شده است

 نشست تخصصی آماده سازی بستر نظارت بر اجرای استانداردهای حوزه انرژی های تجدیدپذیر با حضور نمایندگان سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، ستاد توسعه فناوری درحوزه آب و انرژی ریاست جمهوری، پژوهشگاه نیرو، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، پژوهشگاه صنعت نفت، با هماهنگی دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای معیار مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران به صورت مجازی برگزار شد.
پریچهر قزلباش، مدیرکل نظارت براجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران، هدف از این نشست را بررسی توانمندی آزمایشگاه های موجود در زمینه پنل های خورشیدی و سلول های فتوولتائیک درراستای استاندارد سازی فناوری انرژی های نوین و تجدیدپذیر درکشور دانست.
وی به تدوین 110 استاندارد ملی در زمینه پنل های خورشیدی اشاره کرد و گفت: وجود آزمایشگاه مرجع برای نظارت و کنترل برکیفیت پنل های خورشیدی و سلول های فتوولتائیک ساخت داخل و وارداتی و همچنین استفاده از تجهیزات با کیفیت درحوزه فناوری انرژی های تجدیدپذیر در کشور، ضروری است.
قزلباش افزود: درراستای استاندارد سازی فناوری انرژی های تجدیدپذیر مقرر شد، کار گروه تخصصی برای بازدید اولیه و بررسی توانمندی های موجود در آزمایشگاه های متقاضی تائید صلاحیت در حوزه انرژی های تجدیدپذیر تشکیل شود تا از توانمندی و امکانات آنها در زمینه استاندارد های مرتبط بهره گیری لازم به عمل آید.

 
امتیاز دهی