دسترسی سریع

بین المللی

دسترسی برای همگان

داده های ارگونومیک برای تدوین کنندگان استاندارد، به روز شد.
بیش از یک میلیارد نفر در سراسرجهان از نوعی معلولیت رنج می برند، بنابراین اطمینان از اینکه محصولات، خدمات و محیط برای همه در دسترس است، جزو حقوق اولیه و اساسی انسان ها می باشد. استانداردها نقش مهمی در این امر دارند، به این دلیل است که ایزو استاندارد ISO/IEC Guide 71 با عنوان راهنمای توجه به قابلیت دسترسی در استانداردها را تدوین کرده است.
راهنمای 71 که هدف آن تدوین کنندگان استاندارد است، اطمینان حاصل می کند که موضوعات مرتبط با قابلیت دسترسی حین تدوین یا بازنگری استانداردها مورد توجه قرار گرفته اند. از آنجاکه عنصر کلیدی قابلیت دسترسی، ارگونومیک های انسانی است، ایزو دستورالعمل هایی نیز برای داده های ارگونومیک دارد تا از کاربران راهنمای 71 پشتیبانی کند.
گزارش فنی ISO/TR 22411 با عنوان داده های ارگونومیک برای استفاده در اجرای ISO/IEC Guide 71:2014 به تدوین کنندگان استاندارد کمک می کند تا ویژگی ها و توانایی های افراد معلول و سالمند را درک کنند.
این گزارش فنی دانش و داده های کمی و همچنین داده های ویژه را براساس تحقیقات ارگونومیک ارائه می کند. داده ها بر اثرات سن/ پیامدهای انواع مختلف ناتوانی های فیزیکی، حسی و شناختی انسان متمرکز هستند.
در حالیکه هدف اصلی این گزارش فنی تدوین کنندگان استاندارد است، ISO/TR 22411 می تواند توسط ارگونومیست ها و طراحان به منظور حمایت از توسعه محصولات، سیستم ها، خدمات و محیط ها و امکانات با دسترسی بیشتر، استفاده شود.
این گزارش فنی به تازگی با داده های جدید و دقیقتر به روز شده است. علاوه بر آن، این نسخه جدید شامل یک متن پیوست برای اعداد و جداولی است که دسترسی به آنرا برای خوانندگان کم بینا، مهیا می کند.
گزارش فنی فوق توسط کمیته فنی ISO/TC 159 تدوین شده که مسئولیت دبیرخانه آن بر عهده استاندارد آلمان (DIN) می باشد. این استاندارد را می توانید از پرتال ایزو به نشانی www.iso.org تهیه کنید.
منبع: سایت ایزو
مترجم: پریسا فقیهی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

 
امتیاز دهی