پنجشنبه 31 مرداد 1398   23:11:02
Iranian National Standards Organization
1393/11/13 دوشنبه

معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران :مدیران کنترل کیفیت سرمایه واحدهای تولیدی هستند


معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران گفت: نگاه مدیران واحدهای تولیدی به مدیران کنترل کیفیت سرمایه محور باشد نه هزینه محور.

علی اباذری در همایش هم اندیشی مسائل حوزه تدوین، آموزش و ترویج استاندارد بیان داشت: مدیران کنترل کیفیت، سرمایه های فنی و تخصصی یک واحد تولیدی به شمار می روند و مدیران واحدهای تولیدی برای توسعه مجموعه تولیدی خود باید حفظ این سرمایه را نسبت به سایر سرمایه ها، در اولویت قرار دهند.

وی با تایید وجود چالش در زمینه آموزش و ترویج و تدوین استانداردها، شرط اول برای مدیریت این مسائل را، خواست و مشارکت جدی افراد درگیر با این چالش ها دانست و اظهار داشت: سازمان نیز برای رفع مسائل این چند حوزه، انتظار مساعدت و مشارکت مدیران کنترل کیفیت، اساتید دانشگاه، متخصصان و صاحبنظران را دارد.

اباذری از کارشناسان رسمی استاندارد ، صاحبنظران و اساتید دانشگاه دعوت کرد تا سازمان ملی استاندارد ایران را در دستیابی به اهداف پیش بینی شده همراهی کنند.13/11/93