پنجشنبه 31 مرداد 1398   22:11:52
بيشتر
1395/3/9 يكشنبه

بررسی نتایج 6 طرح مطالعاتی انجام شده توسط کمیته های فنی متناظر 
در نشستی با حضور معاون تدوین و ترویج استاندارد ، مدیرکل و کارشناسان دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی جمعی از مدیران ستادی و پژوهشگاه و همچنین جمعی از مسئولان کمیته های فنی متناظر، نتایج طرح های مطالعاتی انجام شده توسط 6 کمیته فنی بررسی شد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل ، علی اباذری ، معاون تدوین و ترویج استاندارد ، در این نشست که صبح امروز ، در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد ، با اشاره به رویکرد الحاق جمهوری ا سلامی ایران در سازمان تجارت جهانی ، گفت : حضور موثر در WTO نیازمند رفتارهای تجاری مناسب است که در استانداردهای بین المللی به آن پرداخته شده به طوریکه ، اگر بخواهیم تجارت فرامرزی را مدیریت کنیم ، ناگزیر به رعایت استانداردهای ملی و بین المللی مقررات فنی هستیم .
اباذری بر نقش جدی تر در تدوین استانداردهای بین المللی تاکید کرد و افزود : کمیته های فنی متناظر باید با مطالعات وضعیت فعلی و ارایه راهکارهای موثر ، به وضعیت مطلوب نزدیک شوند.
سودابه یحیی زاده ، مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی در این نشست ، با اشاره به ساماندهی فعالیت های این دفتر طی چهار سال اخیر ، اظهار داشت : تدوین استاندارد ملی متناسب با استانداردهای بین المللی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت ، آگاهی از تدوین استانداردهای بین المللی ، ایجاد زمینه های حضور در مجامع بین المللی ، ارتقای فعالیت کمیته های فنی ، از جمله رویکردهای اصلی این دفتر می باشد که در آن حفظ منافع کشور مورد توجه قرار دارد.
وی در ادامه ، تاسیس کمیته های فنی متناظر مورد نیاز ، فعال کردن کمیته های فنی متناظر موجود ، تعامل با نخبگان و اساتید دانشگاهی در سطح کشور ، توسعه فعالیت های مطالعاتی ، تشویق برای جذب افراد بیشتر ، برگزاری کارگاههای آموزشی ، ساماندهی جلسات و پاسخگویی به پیشنهاد تدوین استاندارد را از اهم فعالیت های دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی در سال جاری عنوان کرد.
یحیی زاده در این نشست ، گزارشی از نحوه اجرای طرح های مطالعاتی ارایه و ابراز امیدواری کرد : طرح های ارایه شده به بهبود شرایط تدوین استانداردهای ملی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی منتج شود.
گفتنی است ، در این نشست ،مسئولان  6 کمیته فنی متناظر ، مطالعات تخصصی خود را ارایه کردند.
لازم به ذکر است ، تاکنون پیرو 17 طرح مطالعاتی انجام شده 5 هزارو 400 استاندارد بین المللی و 2 هزار و 28 استاندارد ملی بررسی و نتایج حاصله ارایه شده است.
 
 
 
 عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی