دسترسی سریع

گزارش تصویریگزارش تصویری

تجدید میثاق خانواده بزرگ استاندارد با آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب و دیدار با آیت الله سیدحسن خمینی در هفته استاندارد - 1400

تجدید میثاق خانواده بزرگ استاندارد با آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب و دیدار با آیت الله سیدحسن خمینی در هفته استاندارد -  1400
1400/7/21 چهارشنبه