دسترسی سریع

ملی بیشتر

تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد ایران و سازه های فولادی کشور امضا شد

تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد ایران و تعاونی تامین نیاز انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی فرا استانی امروز در سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد.
به گزارش روابط عمومی استاندارد، هدف از امضای این تفاهمنامه گسترش همکاری های علمی، فنی، پژوهشی و بازرسی در زمینه سازه های فولادی و توسعه استاندارد سازی سازه های مذکور در قالب تفاهم نامه است .
استفاده بهینه از توانمندی های علمی، فنی، اجرایی و اختیارات قانونی طرفین در زمینه تدوین استانداردها همکاری در پروژه های تحقیقاتی، تبادل تجربه و اطلاعات فنی و ایجاد کمیته های تخصصی برای ساماندهی اجرای استاندارد ۳۸۳۴ از مهمترین موضوعات این تفاهمنامه است.
تفاهم نامه مذکور در 6 ماده و ۱۸ بند به امضای پیمان پیرایش ، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی و سعید زارعی حقیقی، رئیس هیئت مدیره تعاونی تامین نیاز انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی فرا استانی رسید.
پیمان پیرایش، مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع فلزی، در مراسم امضای این تفاهم نامه با شاره به اهمیت صنعت جوش در کشور گفت: صنایع جوش یکی از صنایع مادر است  که مورد توجه سایر صنایع قرار دارد.
سعید زارعی، رییس هیئت مدیره تعاونی تامین نیاز انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی فرا استانی نیز در نشست امضای این تفاهم نامه اظهار داشت: تفاهم نامه به رفع چالش ها کمک می کند و باعث تسریع در روند اجرای استاندارد 3834 ( جوش و سازه های فولادی ) می شود.
وی تصریح کرد: استاندارد سازی سازه های فولادی رونق تولید ملی و توسعه صادرات را به دنبال دارد.

سایر تصاویر:
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ