دسترسی سریع

گزارش تصویریگزارش تصویری آرشیو

بیست و سومین سالگرد درگذشت بزرگمرد استاندارد ایران مرحوم مهندس میراحمد سادات رئیس فقید سازمان با حضور خانواده، ریاست و همکاران سازمان - یکشنبه 4 مهرماه 1400

بیست و سومین سالگرد درگذشت بزرگمرد استاندارد ایران مرحوم مهندس میراحمد سادات رئیس فقید سازمان با حضور خانواده، ریاست و همکاران سازمان - یکشنبه 4 مهرماه 1400
1400/7/4 یکشنبه
 
امتیاز دهی