دسترسی سریع

آرشیو فیلمآرشیو فیلم

برنامه خاطر جم - قسمت ششم: استاندارد و سامانه های انرژی بر

برنامه خاطر جم
💠قسمت ششم: استاندارد و سامانه های انرژی بر
⬅️شبکه اول سیما
t.me/standard_news

برنامه خاطر جم - قسمت ششم: استاندارد و سامانه های انرژی بر
1400/6/31 چهارشنبه