دسترسی سریع

آرشیو صداآرشیو صدا

مصاحبه رادیویی رییس سازمان ملی استاندارد ایران 

#بشنوید
برنامه گفت و گوی اقتصادی
 📻رادیو گفت و گو 
T.me/standard_news
Instagram.com/IranStandards

مصاحبه رادیویی رییس سازمان ملی استاندارد ایران 
1400/7/22 پنجشنبه
 
امتیاز دهی