دسترسی سریع

آرشیو فیلمآرشیو فیلم آرشیو

مصاحبه رادیویی پرویز درویش معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد  ایران

#ببینیدوبشنوید در برنامه جوان آپ رادیو جوان

مصاحبه رادیویی پرویز درویش معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد  ایران
1400/7/22 پنجشنبه
 
امتیاز دهی