دسترسی سریع

آرشیو فیلمآرشیو فیلم آرشیو

بازدید رییس سازمان و هیئت همراه از کارخانه صنایع شیمی ساختمان آبادگران در شهرک صنعتی صفا دشت - چهارشنبه 24 شهریورماه 1400

بازدید رییس سازمان و هیئت همراه از کارخانه صنایع شیمی ساختمان آبادگران در شهرک صنعتی صفا دشت - چهارشنبه 24 شهریورماه 1400
1400/6/24 چهارشنبه
 
امتیاز دهی