دسترسی سریع

آرشیو فیلمآرشیو فیلم آرشیو

بازدید رییس سازمان و هیئت همراه از گروه صنعتی ایمن زلزله سدید - چهارشنبه 24 شهریورماه 1400

بازدید رییس سازمان و هیئت همراه از گروه صنعتی ایمن زلزله سدید - چهارشنبه 24 شهریورماه 1400
1400/6/24 چهارشنبه
 
امتیاز دهی