معاونت نظارت بر اجرای استاندارد

نام و نام خانوادگی: وحید مرندی مقدم
سمت: سرپرست معاونت نظارت بر اجرای استاندارد
آدرس محل کار: تهران – میدان ونک – سازمان ملی استاندارد ایران
کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32802522 (026) -
88879472 – 88889803 (021)
سابقه کاری :
سوابق مدیریتی :  25 سال
-  معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد 
- معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد
- مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد
- مدیرکل آموزش و ترویج استاندارد سازمان ملی ملی استاندارد
-  مدیرکل امور استانها سازمان ملی استاندارد
-   مدیرکل استاندارد استان قزوین
-   مدیرکل استاندارد استان آذربایجان غربی
-   سرپرست استاندارد استان لرستان
-   سرپرست استاندارد استان خراسان شمالی
-   مدیرکل اموراداری سازمان ملی استاندارد
-    مدیرکل استاندارد استان قم
ایمیل : -
میزان تحصیلات: -   کارشناسی مهندسی متالورژی دانشگاه تهران
-  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد تهران