دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی

نام و نام خانوادگی: پیمان پیرایش
سمت: مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی
آدرس محل کار: کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32803871 (026)
سابقه کاری :
  • مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی (1393- امروز)
  • معاون مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی (1393-1389)
  • رئیس اداره استاندارد شهرستان نوشهر - مازندران (1389-1381)
  • رئیس نمایندگی استاندارد در گمرکات مازندران - نوشهر (1381-1374)
ایمیل : pirayesh@isiri.gov.ir
میزان تحصیلات: کارشناسی شیمی - دانشگاه شهید بهشتی