دفتر حوزه ریاست، هماهنگی امور استانها و دبیرخانه شورای عالی استاندارد

نام و نام خانوادگی: صادق محبي
سمت: مشاور و سرپرست محترم دفتر حوزه رياست، هماهنگي امور استانها و دبيرخانه شوراي عالي استاندارد
آدرس محل کار: تهران – میدان ونک- سازمان ملی استاندارد ایران
کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 88654033-4 (021)
8865403
4-4 (021)
سابقه کاری : -مدیرکل حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین الملل

- سازمان غذا و دارو

- مشاور رئیس سازمان ؛مسئول امور ایثارگران؛ سرپرست امور مجلس

- عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی دارویی کشور
ایمیل : S.mohebby@isiri.gov.ir
میزان تحصیلات: دکتری عمومی- دکتری تخصصی