شنبه 9 بهمن 1400   17:06:02
1392/1/7 چهارشنبه
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری
1389/12/9 دوشنبه
نام و نام خانوادگی:
سمت: مدیرکل دفتر برنامه ريزي، نوسازی و تحول اداری
آدرس محل کار: کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32803891 - 32822219 (026)
سابقه کاری :
ایمیل :
میزان تحصیلات: