دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد

 
نام و نام خانوادگی: محمد کاشفی
سمت: سرپرست دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد
آدرس محل کار: تهران – میدان ولی عصر- کوچه شهید شهامتی
کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32814321 (026)
88897936  (021)
سابقه کاری :
ایمیل :
میزان تحصیلات: