دسترسی سریع

روغن غیر استاندارد پومیس، سرطانزاست

در پایان فصل روغن کشی از میوه زیتون، تفاله آن در بخشی از کارخانه‌های روغن‌کشی در فضای آزاد یا در شرایط انبارداری بسیار نامناسب انباشته و سپس در خشک کن، خشک و مجددا انبار می شود و رطوبت آن تحت کنترل قرار می گیرد، سپس توسط حلال هگزان صنعتی یا سایر حلالها، روغن آن استخراج می شود. این روغن، روغن تفاله زیتون خام (پومیس) محسوب می‌شود که تنها برای مصارف صنعتی کاربرد دارد .
روغن تفاله زیتون به علت آلوده بودن به بنزوآلفاپیرن، مونوکلوروپروپان دی ال ها و هیدروکربن های حلقوی، سرطانزا بوده و روی اعصاب و سایر ارگان های بدن تاثیر نامطلوب دارد از اینرو علیرغم اینکه در استانداردهای بین المللی مانند کدکس استفاده از درصدهای مختلف روغن تفاله زیتون تصفیه شده همراه با روغن زیتون بکر یا فرابکر مجاز می باشد ولی در استاندارد ملی ایران استفاده خوراکی آن ممنوع اعلام شده است.
به منظور جلوگیری از واردات اینگونه روغنها به کشور، استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۶ با عنوان «روغن‌زیتون_ ویژگیها و روشهای آزمون» به عنوان مقررات فنی اعلام شد و به منظور تشخیص تقلبات موجود در روغن های وارداتی حتی روغن های زیتون داخلی، آزمون نمونه های آن فقط در آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه استاندارد انجام می گیرد.
طبق گزارش واصله از نتایج آزمون، نداشتن کیفیت به علت نامناسب بودن شرایط حمل و نقل یا انبارداری و محیطی، اختلاط با سایر روغن های گیاهی، یا اختلاط با روغن تفاله زیتون از جمله دلایل عدم انطباق روغن های زیتون وارداتی با استاندارد ملی شماره ۱۴۴۶ اعلام شده است.
روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام این خبر، از هموطنان می خواهد برای اطمینان از کیفیت روغن زیتون مصرفی و همچنین سایر محصولات خریداری شده به نشان استاندارد روی محصول توجه و با ارسال کد 10 رقمی درج شده زیر نشان استاندارد به سامانه پیامکی 10001517 از صحت و سلامت محصولات خریداری شده اطمینان حاصل فرمایند.

 
امتیاز دهی