دسترسی سریع

گزارش تصویریگزارش تصویری آرشیو

بازدید رییس سازمان از مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های صنایع انفورماتیک - یکشنبه 9 خرداد1400

بازدید رییس سازمان از مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های صنایع انفورماتیک - یکشنبه 9 خرداد1400
1400/3/10 دوشنبه
 
امتیاز دهی