دسترسی سریع

بین المللی بیشتر

سرمایه‌گذاری در آینده‌ای بهتر

راهنمای بین المللی جدید ایزو برای سرمایه‌گذاری پایدار
کاهش تاثیر تغییرات اقلیمی، اهداف بدون کربن و توسعه پایدار سازمان ملل علاوه بر اراده، به سرمایه نیز نیاز دارد. سرمایه گذاری پایدار، راهکاری قدرتمند و صنعتی رو به رشد است. با این وجود، ماهیت و نحوه استقرار آن فاقد ثبات است. راهنمای بین المللی جدید ایزو برای ایجاد زبانی مشترک و افزایش اعتماد در این بازار، به تازگی منتشر شده است.
گزارش فنی ISO/TR 32220، سرمایه گذاری پایدار- مفاهیم بنیادین و نوآوریهای کلیدی، اولین واژه‌نامه توافق شده بین‌المللی را شامل اصطلاحات و تعاریفی جهانی برای افزایش آگاهی و جذب در صنعت ، ارائه می‌دهد. این گزارش فنی(TR) دارای فهرستی جامع از اصطلاحاتی است که بکارگیری آنها در بازارهای مالی رایج است و هدف آن راهنمایی بازارگردانان، بانک‌ها ، مدیران دارایی، سرمایه‌گذاران، محققان و سایر گروههای مرتبط است.
به گفته هماهنگ کننده گروه کارشناسی تدوین راهنمای مذکور، این گزارش فنی به خوانندگان مختلف کمک میکند تا اجزای سازنده سیستم مالی پایدار را بشناسند.
ایشان افزود: "اصطلاحات این واژه نامه نمایانگر اجماع جهانی در مورد تعاریفی است که ابزاری ارزشمند برای همکاری و رشد در صنعت است."
"به این ترتیب، این ابزار انسجام تلاش های جهانی برای سرمایه گذاری پایدار را سرعت می‌بخشد. این تنها اولین مورد از نوآوریهای ما در این زمینه است و در تلاش هستیم تا با کمک متخصصان این حوزه  مسیر تکاملی برای شناسایی استانداردهای مهم این حوزه را بپیماییم".
گزارش فنی ISO/TR 32220 به زودی با استاندارد آتی ISO 32210، چارچوب سرمایه گذاری پایدار: اصول و راهنمایی، تجمیع خواهد شد. این دو متن به طور مشترک مفاهیم موجود را تقویت می کنند و واژه نامه واحدی را به همراه راهنمایی برای اقدامات بهینه در صنعت ارائه می دهند. این امر بستری را برای سازمانهای درگیر فراهم می‌آورد تا بتوانند ضمن توسعه محصولات خود بازیگران بیشتری را وارد بازار کنند.
این استانداردها مکمل استاندارد ISO 14097، مدیریت گازهای گلخانه ای و فعالیتهای مرتبط-  چارچوب اصول و الزامات ارزیابی و گزارش فعالیتهای سرمایه گذاری و تأمین مالی حوزه تغییرات آب و هوایی، است که به سرمایه‌گذاران کمک می کند تا فعالیت خود را ارزیابی و گزارش کرده و ارزش واقعی مشارکت خود در اهداف اقلیمی را مشاهده کنند.
گزارش فنی ISO/TR 32220 اولین سند راهنمایی کمیته فنی جدید ISO/TC 322 است که به حوزه سرمایه گذاری پایدار اختصاص یافته است. این کمیته فنی توسط موسسه استاندارد انگلستان اداره می شود. مدارک مذکور از طریق سایت و یا اعضای ایزو قابل تهیه است.

منبع: سایت ایزو
ترجمه: فاطمه مزینانی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

 
امتیاز دهی