دسترسی سریع

بین المللی بیشتر

سلامت و برنامه های سلامتی تلفن های هوشمند

راهنماهای جدید بین‌المللی برای کمک به انتخاب بهترین‌ها از بقیه.
از شمارش کالری گرفته تا ردیابی کووید-19، صدها هزار برنامه کاربردی بهداشتی و سلامتی در بازار وجود دارد و تقاضا برای آنها در حال افزایش است. با این حال، بسیاری از افراد به اطلاعات شخصی بسیار حساس کاربران دسترسی خواهند داشت در حالی که دیگران ممکن است توصیه هایی ارائه دهند که این داده‌ها همیشه با شواهد علمی پشتیبانی نمی‌شوند. لذا به منظور ارزیابی کیفیت و قابلیت اطمینان چنین برنامه هایی، مشخصات فنی جدیدی (TS) به تازگی منتشر شده است.
ISO/TS 82304-2 ، نرم افزار سلامت - قسمت 2: برنامه های موبایلی سلامت و تندرستی - کیفیت و قابلیت اطمینان، دستورالعمل ها و الزامات مورد نیاز برنامه های موبایلی را از بسیاری از سازمان های محلی و ملی بهداشت در سراسر جهان جمع آوری می نماید تا بر اساس آن اطلاعات از ایمنی، قابلیت اطمینان و اثربخشی اطلاعات اطمینان حاصل شود.
این مشخصات فنی به صنعت برنامه‌های موبایلی سلامت کمک می‌کند تا ظرفیت خود در مدیریت بیماری‌های مزمن، مقابله با شیوه‌های زندگی ناسالم و حمایت از جمعیت سالخورده شکوفا سازند و در ترویج استفاده از برنامه‌های موبایلی سلامت با کیفیت خوب در کشورهایی که بودجه مراقبت‌های سلامتی محدود دارند یا نابرابری‌هایی در کیفیت و سطح دسترسی به خدمات بهداشتی وجود دارد، یک ابزار مفید به شمار می رود.
مشخصات فنی ISO/TS 82304-2 توسط کمیته فنی ISO ISO/TC 215، انفورماتیک سلامت، با همکاری کمیته فنیIEC/TC 62، تجهیزات الکتریکی در عمل های پزشکی، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) تدوین شده است. این پروژه توسط کمیته استانداردسازی اروپا (CEN) رهبری شد.

منبع: ایزو
مترجم: سعید حسنی، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

 
امتیاز دهی