آخرین اخبار

شنبه1400/10/11

14:27:5

3191

باحکم دکتر اسلام پناه، 

مدیرکل حراست مرکزی سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد

با حکم دکتر مهدی اسلام پناه ، رییس سازمان ملی استاندارد ایران، جلیل نعمتی به عنوان مدیرکل حراست مرکزی این سازمان منصوب شد.
دکتر اسلام پناه، صبح امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حراست مرکزی سازمان ملی استاندارد ایران که با حضور رییس حراست کل کشور، مدیران حراست نهاد ریاست جمهوری و معاونان سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، از تلاش مدیران کل سابق سازمان تشکر نمودند و آقای مهندس جلیل نعمتی را به عنوان مدیرکل حراست مرکزی سازمان معرفی نمودند.
 اشراف اطلاعاتی مبتنی بر پیشگیری و صیانت و مبارزه با فساد و ارتقای سلامت دستگاه از  اهم موارد قابل طرح در این نشست بود که سالم سازی و ایمن سازی جامعه هدف با روحیه جهادی و انقلابی جهت حذف ناکارآمدی مورد عنایت ویژه قرار گرفت.

تصاویر