آخرین اخبار

پنجشنبه1400/10/23

10:13:3

1833

دکتر مهدی اسلام پناه:

ازهمه ی ظرفیت‌ها برای رفاه کارکنان استفاده می کنیم

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در نشستی با کارکنان معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس، توسعه برنامه های بسته ی رفاهی را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور مورد تاکید جدی قرار داد. 
دکتر مهدی اسلام پناه، در دیدار و گفت و گو با سرپرست، مدیران و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس،‌ این معاونت را قلب سازمان معرفی کرد و گفت: برای تحول بعد از تغییر نیازمند انگیزه هستیم که توجه به معیشت و رفاه کارکنان مهمترین عامل انگیزشی است. 
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، تقویت سازمان ملی استاندارد ایران متناسب با جایگاه آن در قانون را ضرورتی الزام آور دانست و گفت: عمده مشکلات ریشه ای سازمان ملی استاندارد ناشی از عدم بکارگیری مدیران توانمند و ازخودگذشته و در ادامه فقدان جانشین پروری کارآمد است که در ساختار وتشکیلات جدید تا حدامکان بسوی رفع و رجوع حرکت میکنیم. 
وی با بیان اینکه از خرد جمعی، خیر جمعی حاصل می شود افزود: استفاده از ظرفیت‌ نخبگان در بدنه کارشناسی، سازمان را از بن بست های ایجاد شده خارج می کند.
دکتر اسلام پناه، فقدان ذینفع گزینی علمی سازمانی که سرمایه اصلی ماست. و نداشتن رویکرد مدیران فردایی و عدم شایسته سالاری و انتصابات خویشاوندی و تعارض منافع در سازمان ملی استاندارد ایران را طی سالیان گذشته مورد انتقاد قرار داد و گفت: در انجام وظایف و ماموریت های محوله از سوی رییس محترم دولت مردمی با احدی شرعا و قانونا مسامحه و سازش نمی کنیم.  
وی خطاب به همه کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران در سراسر کشور گفت: به قانون تعهد آور تقویت و توسعه نظام استاندارد مسلط باشید و در انجام امور، مفاد قانون وکیفیت پیاده سازی قوی را مبنای کار قرار دهید.

تصاویر