آخرین اخبار

دوشنبه1401/1/8

19:03:0

578

رییس سازمان ملی استاندارد ایران دستور تامین کتابهای تخصصی جدید را صادر کرد

معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران پیش از ظهر امروز ، از کتابخانه این سازمان مستقر در ستادمرکزی کرج بازدید کرد. 
دکتر مهدی اسلام پناه با بیان اینکه کتابخانه ها به عنوان یک منبع علمی باید مجهز به منابعی با علم روز باشند گفت: تجهیز و تامین متون و منابع علمی بزرگ ترین خدمت به فرهنگ محسوب می شود چرا که کتابخوانی نقش مهمی در شکل دادن به عقاید و افکار و مدیریت دانش دارد به گونه ای که علاوه بر تاثیر مثبت فردی آن برای جامعه نیز مفید خواهد بود.
وی دستور داد تا بخشی از منابع مالی را به خرید کتابهای جدید و علمی اختصاص دهند تا کارکنان خدوم بتوانند با مراجعه به این مجموعه علمی از طیف های مختلف کتابها بهره مند شوند.

تصاویر