آخرین اخبار

دوشنبه1401/1/22

20:40:5

1596

دکتر مهدی اسلام پناه: 

مهمترین مزیت طرح ویژه عیدانه تقویت اعتماد و اعتباربخشی مردم به سازمان ملی استاندارد ایران است

رییس سازمان ملی استاندارد ایران  پیش از ظهر امروز در جلسه رسیدگی به طرح ویژه عیدانه، از تلاش بی وقفه همه همکاران در سراسر کشور برای اجرای طرح عیدانه قدردانی کرد.
دکتر مهدی اسلام پناه، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه هیچ فاصله ای بین ستاد و سایر استانها ، به ویژه استانهای مرزی دوردست نیست گفت: همه ما؛سازمان ملی استاندارد ایران هستیم و همه از جایگاهی برابر و مساوی در خدمتگزاری برخوردارند . 
وی با اشاره به بسته ویژه عیدانه و نقش معاونت های مختلف در اجرای هرچه صحیح تر این بسته و بسته های مشابه گفت: همه معاونت ها باید با مطالعه و رشد آگاهی بتوانند نقش خود را در اجرای برنامه های سازمانی پررنگ تر کنند. 
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در نظامات استانداردسازی خدمات که از حقوق عامه تلقی می شود ضعیف هستیم تاکید کرد: معاونت ارزیابی کیفیت موظف است اولویت های حوزه‌های خدماتی را در حداقل ۱۰ مورد در سال۱۴۰۱ در دستور کار قرار دهد. 
وی به معاونت تدوین استاندارد نیز تکلیف کرد: تا با واکاوی داده ها نسبت به تدوین و روزآمد کردن استانداردهای حوزه خدمات اقدام کند.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران کوتاهی در انجام تکالیف را تخلف عنوان کرد و اظهار داشت: با هرگونه کوتاهی و ناکارآمدی در انجام وظایف قانونی برخورد قاطعانه خواهد شد. 
دکتر اسلام پناه با تاکید بر ورود دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد بخش های اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با هرگونه ترک فعل در ستاد و استان برخورد می شود. 
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تغییر رویه های سازمانی گفت: مدیرانی که توفیق خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران را دارند باید با اعمال مدیریت در بدنه و متن کارشناسی به بالا بتوانند به شایستگی وظایف محوله خود را به منصه ظهور رسانند.
دکتر اسلام پناه با تقدیر از تلاش همه دست اندرکاران طرح ویژه عیدانه در سراسر کشور گفت: این طرح علاوه بر جنبه نظارتی موجب شد تا شاخص های عملکردی شناسایی و مدیران کارآمد و لایق مورد تشویق قرار گیرند و با مدیرانی که نتوانستند به درستی به تکالیف قانونی عمل کنند با مدلی دیگر روبه رو خواهد شد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: طرح ویژه عیدانه در این اندازه مفیدگسست وپرکننده گسست ساختاریست.
دکتر اسلام پناه در ادامه گفت: از این پس هیچ پرداختی به استانها صورت نمی گیرد مگر اینکه جذب در ردیف استانی اضافه شود تا زمانیکه ردیف بودجه ی ملی همانند ستاد در ردیف بودجه ای ملی شود. 
وی یکی از اهرمهای مدیریتی را جذب منابع بودجه ای دانست و گفت: مدیران کل استاندارد استانها نماد سازمان ملی استاندارد ایران در استانها هستند که باید عملکردی مناسب در استانها داشته باشند.
دکتر اسلام پناه فعال کردن آزمایشگاه های مستعد و برگرداندن اختیارات آزمایشگاه هایی که به درستی واگذار نشده اند را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا اعلام کرد.
وی با بیان اینکه تمامی مدیران در سراسر کشور باید در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به انجام فعالیت تلاش کنند افزود: با هرگونه تخلف در استان ها برخورد خواهم کرد چرا که تداوم تخلف مصداق جرم است. 
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر بازمهندسی در ساختار  استانی اظهار داشت: در استانها ساز و کارهایی طراحی شود و از توان نیروهای متخصص و کارآمد استفاده شود .
وی با بیان اینکه هیات هایی که برای ارزیابی کیفیت فعالیت های استانی عازم استانهای مختلف در سراسر کشور شدند با جمع بندی ظرفیت ها کارنامه ای برای عملکرد ادارات کل تعریف کنند از طرفی این هیئت ها تکالیف قانونی ، دستاوردهای سازمانی را به مقامات استانی معرفی کنند.  
وی برگشت اندک اعتماد مردم به سازمان ملی استاندارد ایران را یکی از مهمترین دستاوردهای طرح عیدانه دانست و گفت: باید برای توسعه رضایت و اغنای حقوق عامه ی مردم اقداماتی صورت گیرد . 
رییس سازمان ملی استاندارد ایران تمرکز برای آینده روشن را آغاز یک تحول دانست و گفت: اگر دوردست ها را نبینیم دچار خطای نزدیک بینی می شویم. 
در این نشست ، مسئولان و مدیرانی که برای ارزیابی و نظارت بر طرح عیدانه به استانها سفر کرده بودند به ارایه گزارشی از چگونگی اجرای طرح عیدانه پرداختند.

تصاویر