آخرین اخبار

دوشنبه1401/2/12

16:48:2

727

اَلْحَمْدُ لِلّهِ عَلی ما هَدینا وَلَهُ الشُّکْرُ علی ما اَوْلینا

عید فطر، عید عاشقانی است که در بهار قرآن خالصانه نغمه توحید و بندگی سرودند تا دل هایشان بهاری شود و خوشنود از پاداش سی روزه صیام، در عید رمضان، برات عمل از درگاه پروردگار گیرند و دریای رحمت و نعمت بیکرانش را سپاس گویند.
عید سعید فطر مبارک باد...