اخبار سازمان

بيشتر

چهارشنبه1401/2/28

10:47:4

398

شعار روز اندازه شناسی سال 2022؛

اندازه شناسی در عصر دیجیتال

موضوع روز جهانی اندازه‌شناسی سال 2022 ، اندازه‌شناسی در عصر دیجیتال است. این موضوع به این دلیل انتخاب شد که فناوری دیجیتال در حال متحول کردن جامعه ما است و یکی از هیجان‌انگیزترین روندهای امروزی در جامعه است.
در واقع به طور گسترده‌تر اندازه شناسی به عنوان علم اندازه‌گیری، در اکتشافات علمی و نوآوری، تولید صنعتی و تجارت بین‌المللی و در بهبود کیفیت زندگی و حفاظت از محیط زیست جهانی نقش محوری ایفا می‌کند.
 روز جهانی اندازه شناسی بزرگداشت سالانه امضای کنوانسیون متر درتاریخ 20 می 1875 توسط نمایندگان هفده کشور است. این کنوانسیون چارچوبی را برای همکاری جهانی در علم اندازه گیری و کاربردهای صنعتی، تجاری و اجتماعی آن تعیین کرد. هدف اصلی کنوانسیون متر یعنی یکنواختی اندازه گیری در سراسر جهان - امروزه به همان اندازه که در سال 1875 از اهمیت بالایی برخوردار بود، مهم باقی مانده است. پروژه روز جهانی اندازه شناسی به طور مشترک توسط BIPM و OIML اجرا می شود.

 
نسخه قابل چاپ