اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

شنبه1401/2/24

11:19:1

238

فراخوان عضویت درکمیته متناظر کدکس آلاینده ها در مواد غذایی

سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه‌ های ذینفع، ذیربط و متخصصین در خصوص تدوین استانداردهای بین‌المللی، اقدام به تشکیل و بهبود ساختار کمیته ‌های فنی کدکس می‌نماید تا با حفظ منافع و مصالح ملی کشور و ارائه نظرات علمی، فنی و تخصصی در عرصه تدوین استانداردهای بین المللی حضور فعال و مسئولانه داشته باشد. از این رو برای فعال سازی این کمیته از همه اعضاء محترمی که قبلا در این کمیته عضو بوده و نیز متخصصان صاحب نظر و علاقمند کشور در صورت تمایل به عضویت در این کمیته، درخواست می شود فرم عضویت را تکمیل نموده و به همراه رزومه به روز خود، به آدرس codex_office@isiri.gov.ir  ارسال نمایند.     

تاریخ پایان پذیرش: 03/20/ 1401
نقش و وظایف اعضاء :

پس از ایجاد کمیته فنی متشکل از گروه های ذینفع ، اعضای کمیته با مشارکت و اعلام نظر در خصوص مدارک و پیش نویس استاندارد های بین المللی نقش مهمی در مشارکت بین المللی در جهت حفظ منافع ملی کشور دارند.    
علاه بر این اعضاء کمیته در موارد زیر نیز مشارکت مناسب داشته باشند:
  • مشارکت فعال و مستمر در کار کمیته فنی یا گروه های کاری مربوطه به صورت حضوری یا الکترونیکی
  • کمک به مسئولان کمیته فنی به منظور فراهم کردن امکان برگزاری منظم و مناسب جلسات
  • همکاری لازم به منظور فراهم کردن امکان حصول اجماع در رابطه با موضوعات در دست بررسی

پروژه های کمیته متناظر کدکس آلاینده های مواد غذایی:

 Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)

MAXIMUM LEVELS FOR LEAD IN CERTAIN FOOD CATEGORIES
MAXIMUM LEVELS FOR TOTAL AFLATOXINS IN FOOD AND SAMPLING PLAN
REVIEW OF METHODS OF ANALYSIS FOR CONTAMINANTS
Data analysis for development of maximum levels and for improved data collection
MAXIMUM LEVELS FOR CADMIUM IN CERTAIN CATEGORIES OF CHOCOLATESنحوه عضویت: لطفاً فرم عضویت را از اینجا دانلود کرده و به آدرس ایمیل فوق الذکر ارسال فرمایید.