اخبار استان ها

برخورد با ۱۰۹واحد تولیدی و خدماتی در خوزستان به دلیل رعایت نکردن استاندارد

برخورد با ۱۰۹واحد تولیدی و خدماتی در خوزستان به دلیل رعایت نکردن استاندارد

مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: ۱۰۹ مورد توقیف واحدهای تولیدی و توزیعی ، مراکز و مجتمع های پزشکی ،خانه ها و زمین های بازی از ابتدای امسال تا کنون در استان انجام گرفته است.

يكشنبه5تير1401

مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: ۱۰۹ مورد توقیف واحدهای تولیدی و توزیعی ، مراکز و مجتمع های پزشکی ،خانه ها و زمین های بازی از ابتدای امسال تا کنون در استان انجام گرفته است.

اولین جلسه تاییدصلاحیت مدیران کنترل کیفیت خوزستان در سال جاری برگزار شد

اولین جلسه تاییدصلاحیت مدیران کنترل کیفیت خوزستان در سال جاری برگزار شد

مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: اولین جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت سال جاری  با حضور تمامی اعضاء در این اداره کل برگزار شد.

شنبه4تير1401

مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: اولین جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت سال جاری  با حضور تمامی اعضاء در این اداره کل برگزار شد.

12345678910...>>>