اخبار استان ها

بيشتر

شنبه1401/2/31

11:29:3

120

بیش از 4200 موردبـازرسی و آزمون از نازل‌های عرضه سوخت استان قم در سال 1400

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان قم، در سال 1400 بیش از 4200 مورد بازرسی و آزمون از نازل‌های عرضه سوخت مایع (بنزین و گازوئیل) و گاز طبیعی (CNG) صورت گرفته است.
مدیر کل استاندارد استان قم گفت: براساس مواد 7 و 12 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری وسایل توزین و سنجش مانند نازل های عرضه سوخت از وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد بوده که در این راستا در سال گذشته با حضور فعال بازرسان اداره کل و شرکت‌های بازرسی همکار استاندارد در جایگاه‌های عرضه سوخت، 4000 مورد بازرسی و آزمون از نازل‌های سوخت مایع (بنرین و گازوئیل) و 210 مورد بازرسی و آزمون نیز از نازل‌های گاز طبیعی (CNG) انجام گرفت که از این میان 4 مورد مردودی گزارش شده است که پس از تعمیر و اصلاح عیوب، مجددا آزمون گردیده و پس از تایید، مورد بهره برداری قرار گرفتند.