بین المللی

بيشتر

1400/7/21

12:08:1

378

پیام خانم مژده روشن طبری، رئیس DEVCO به مناسبت روز جهانی استاندارد 2021

به عنوان رئیس کمیته امور کشورهای در حال توسعه ایزو (DEVCO)، از مشارکت در روز جهانی استاندارد مفتخرم. این روز زمان ویژه ای برای جامعه جهانی استانداردهاست که در آن همگی با سازمان های همکارمان، IEC و ITU دیدگاه مشترکمان برای جهانی بهتر را گرامی بداریم.
به دلیل تقارن مراسم امسال با شصتمین سالگرد تاسیس کمیته DEVCO برای کشور های در حال توسعه، شادی این جشن مضاعف است. اهمیت زیاد آن به این دلیل است که می دانم کشورهای درحال توسعه می توانند به صورت گسترده از مزایای استفاده از استانداردها بهره مند شوند.
استانداردها جزء جدایی ناپذیر زندگی ما هستند که برای عملکرد مناسب و شایسته خدمات و محصولات و دستیابی به اهداف مشخص، ضروری می باشند.
توانمندسازی کشورهای در حال توسعه برای بهره مندی کامل از مزایای استفاده از استانداردها و حمایت از مشارکتشان در استانداردسازی بین المللی لازم است. دستیابی به این اهداف سهم مهمی در تحقق اهداف و چشم انداز ایزو در "زندگی  آسانتر، ایمن تر و بهتر" خواهند داشت.
بدینوسیله از همه شما برای شرکت در روز جهانی استاندارد دعوت می کنم تا کارهای باورنکردنی را کشف کنید که به لطف استانداردها ممکن شده اند، از جمله برای کشورهای در حال توسعه. مشتاقانه در انتظار مشارکت فعالانه شما در روز 22 مهر هستم.

برای مشاهده پیام ویدیویی کلیک کنید.