گزارش تصویری

بيشتر

دوشنبه1400/12/16

17:44:5

748

آیین تقدیر از خانواده شهدا؛جانبازان و ایثارگران سازمان ملی استاندارد با حضور دکتر اسلام پناه ۱۶اسفنده ماه ۱۴۰۰

تصاویر