گزارش تصویری

بيشتر

دوشنبه1401/4/6

20:47:2

303

نشست کنسول منطقه ای وزارت صنایع پایه نیوزیلند با مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران در مورد استانداردهای مربوط به کره - دوشنبه 6 تیرماه 1401

تصاویر