رویدادهای مهم

بيشتر

شنبه1401/3/28

11:25:0

183

علی داودی مدیر کل استاندارد خوزستان شد

در حکمی از سوی دکتر مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران «علی داودی» به عنوان مدیر کل استاندارد خوزستان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد خوزستان در حکمی از سوی دکتر مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران «علی داودی» به عنوان مدیر کل استاندارد خوزستان منصوب شد.
در حکم انتصاب وی آمده است؛ نظر به تعهد، تجارب و سوابق جناب عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر کل کل استاندارد استان خوزستان منصوب می‌شوید.
در این راستا انتظار می‌رود با سرلوحه قرار دادن راهبرد تفکر، توکل و تلاش در انجام امور محوله و به کارگیری نیروهای متعهد و متخصص، جوان و کارآمد و با استعانت از درگاه ایزد منان و اهتمام به عدالت محوری، انقلابی گری، مردم داری، پاک دستی و فساد ستیزی، قانون مداری و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی در جهت نیل به آن تلاش و همت نمائید.