دسترسی سریع

آرشیو فیلمآرشیو فیلم آرشیو

بازدید رییس سازمان ملی استاندارد ایران از مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه صنایع انفورماتیک

شریعتی دربازدید از مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های صنایع انفورماتیک: ما مسئول حفظ سلامت و ایمنی جامعه هستیم و کوتاهی در انجام این مسئولیت قابل اغماض نیست

بازدید رییس سازمان ملی استاندارد ایران از مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه صنایع انفورماتیک
1400/3/10 دوشنبه
 
امتیاز دهی