آرشیو فیلم

پنجشنبه1400/7/22

12:54:2

34

حضور رییس سازمان ملی استاندارد درزنده برنامه تلویزیونی سلام تهران 

#ببینیدوبشنوید به مناسبت روز جهانی استاندارد انجام شد - شبکه پنج سیما