آرشیو فیلم

بيشتر

شنبه1400/10/11

10:00:5

977

جهان کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک

سازمان بین المللی الکتروتکنیک (IEC)، در ویدئویی، نقش حیاتی استانداردهای بین المللی و ارزیابی انطباق را در ایمن تر و کارآمدتر کردن جهان اطرافمان، با کاربران به اشتراک گذاشته است. این ویدئو درباره گستردگی و دامنه کار IEC است.