آرشیو فیلم

بيشتر

دوشنبه1400/11/25

09:45:1

648

پیام رئیس جدید ایزو

در ژانویه سال 2022، خانم اولریکا فرانکه به عنوان رئیس جدید سازمان ایزو آغاز به کار کرد.
فرانکه در پیامی، دیدگاه‌های خود را در مورد اهمیت روزافزون ایزو و استانداردهای بین‌المللی در شرایط کنونی جهانی به اشتراک گذاشت.