آرشیو صدا

بيشتر

پنجشنبه1400/7/22

08:29:3

1136

مصاحبه رادیویی رییس سازمان ملی استاندارد ایران

#بشنوید
🔹 در برنامه چالش 
📻 رادیو اقتصاد

T.me/standard_news
Instagram.com/IranStandards