پنجشنبه 16 مرداد 1399   22:51:02
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
 
 
نام و نام خانوادگی: سودابه یحیی زاده
سمت:  مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
محل کار : تهران – ضلع جنوب غربی میدان ونک- سازمان ملی استاندارد – طبقه پنجم
تلفن محل کار:  88654060
سوابق تحصیلی:
1-    لیسانس مهندسی شیمی نساجی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر
سوابق اجرایی:
-         سوابق اجرایی در مسئولیتهای معاون مدیر و مدیر کل اداره کل نساجی و چرم ، دفتر تدوین استاندردها ی ملی ، دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
مقالات منتشر شده:
-         ارائه هشت مقاله در زمینه نساجی ودرج در نشریات تخصصی کشور
سخنرانی در کنفرانس :
 
زمینه تخصصی  :
- نساجی
- مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
آدرس الکترونیکی :